Beisbolo taisyklės
beisbolas

Oficialios beisbolo taisyklės – istorija, taškų skaičiavimas, kaip veikia gynyba ir puolimas bei kita informacija

Beisbolas yra viena iš populiariausių komandinių sporto šakų. Nors Lietuvoje beisbolas neturi didelio susidomėjimo, ypač didelį populiarumą turi JAV – MLB yra didžiausia ir populiariausia beisbolo lyga pasaulyje. Kuboje, Dominikos Respublikoje, Japonijoje, Nikaragvoje, Palau, Panamoje, Puerto Rike, Taivane ir Venesueloje tai populiariausia sporto šaka.

Beisbolas atsirado iš Anglijoje žaidžiamo žaidimo su lazda ir kamuoliuku, kuris pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 1744 metais. Iš Anglijos emigrantai žaidimą atvežė į Šiaurės Ameriką, kur išsivystė modernioji beisbolo versija. XIX amžiaus pabaigoje beisbolas JAV buvo pripažintas nacionaline sporto šaka.

Pirmos dokumentuotos beisbolo rungtynės įvyko 1838 metais Kanadoje. Būtent Kanadoje buvo išrasta beisbolo versija, kurią žinome dabar. Niujorko miesto komandos daug prisidėjo prie to, kad būtų pakeistos taisyklės, kas stipriai atitolino žaidimą nuo to, kuris buvo žaidžiamas Anglijoje dar XVIII amžiaus viduryje. 1858 metais JAV įsikūrė žaidėjų asociacija, o 1871 metais įkurta pirmoji profesionali lyga – „National Association of Professional Base Ball Players“. Po penkerių metų įsikūrė „National League“, o 1901 m. „American League“.

Iki 1901 metų beisbolo taisyklės nuolat keitėsi. Kas metus ar kiek daugiau buvo įtraukiami vis nauji pokyčiai. Nuo 1901 metų, kai įsikūrė „American League“, skaičiuojama, kad prasidėjo modernioji beisbolo era. Pirmajame XX amžiaus ketvirtyje dar įvyko keli svarbūs pokyčiai, tačiau jie buvo daug retesni nei anksčiau. Vėliau taisyklės nusistovėjo bei pradėjo kurtis beisbolo lygos visame pasaulyje. 1936 m. Japonijoje, 1947 m. Kuboje, 1955 m. Meksikoje.

Olimpinėse žaidynėse beisbolas buvo žaidžiamas nuo 1992 iki 2008 metų, o beisbolo pasaulio čempionatai vyksta nuo 2006 metų.

Pilnos beisbolo taisyklės

Beisbolas žaidžiamas tarp dviejų komandų, devynis kėlinukus, kurie angliškai žinomi kaip innings. Beisbolo aikštė panaši į deimanto formą ir susideda iš dviejų dalių – vidinio ir išorinio lauko. Vidinio lauko apačioje yra „namų bazė“ – čia stovi atmušėjas, o už jo gaudytojas, kuris gaudo savo komandos draugo – metiko (pitcher), metamą kamuoliuką. Šalia stovi pagrindinis rungtynių teisėjas, kuris stebi, ar metamas kamuoliukas buvo smūgio zonoje ar ne. Metikas nuo „namų bazės“ nutolęs 18,45 metrų. Aplink metiką yra keturios bazės – pagrindinė „namų bazė“ ir dar trys aplinkui, kurios viena nuo kitos nutolusios 27,45 metrų atstumu – bazės išsidėsčiusios taip, jog aikštelė atrodo rombo formos.

Kiekvieno kėlinuko metu viena komanda puola, kita ginasi. Gynyboje yra naudojami devyni žaidėjai, o puolime – vienas atmušėjas. Maksimaliai gali būti keturi žaidėjai puolime – kiekvienoje bazėje po vieną žaidėją. Beisbole nėra laiko – rungtynės trunka tol, kol sužaidžiami visi kėlinukai, įprastai tai užtrunka apie 2,5 – 3 valandas. Svečių komanda rungtynes pradeda puldami, o namų komanda pradeda gynybinėje pozicijoje.

Už apibėgtas keturias bazes puolime suteikiamas vienas taškas. Žaidėjas bėgdamas nuo vienos iki kitos bazės privalo ją paliesti. Bėgimas vyksta tuomet, kai atmušėjas pataiko į kamuoliuką. Jeigu kamuoliuką nenusileidusį ant žemės pagauna gynyba, atmušėjas pašalinamas ir neužskaitoma nei viena nubėgta bazė. Atmušėjas gali pats nuspręsti, iki kurios bazės nori bėgti – svarbu suspėti iki jos nubėgti greičiau nei gynyba pagauna kamuoliuką ir numeta iki bazėje stovinčio gynėjo. Jeigu bazėje stovintis gynėjas kamuoliuką pagauna anksčiau ir juo paliečia bėgantį žaidėją iki kol jis paliečia bazę, puolantysis žaidėjas pašalinamas iš puolimo.

Rungtynes laimi ta komanda, kuri po devynių kėlinukų surenka daugiau taškų. Jeigu devintajame kėlinuke išvykoje žaidžianti komanda užbaigia savo ėjimą pralaiminėdama, namų komanda nebestoja į puolimą, kadangi ir taip yra užsigarantavusi pergalę ir rungtynės užbaigiamos sužaidus puse devinto kėlinuko. Jeigu namų komanda pralaiminėja, ji pilnai stoja užbaigti devinto kėlinuko. Jeigu po devynių kėlinukų rezultatas lygus, žaidžiamas pratęsimas – po vieną kėlinuką iki kol kuri nors komanda jį baigia laimėdama.

Komandos žaidžia su devyniais žaidėjais, kurie tiek puola, tiek ginasi. Jeigu treneris atlieka keitimą, pakeistas žaidėjas sugrįžti į rungtynes nebegali. Kamuoliuko atmušti žaidėjai eina pagal eiliškumą, kurį prieš rungtynes pateikia vyriausias treneris.

Puolimas

Puolimo pradžioje dalyvauja vienas žaidėjas – atmušėjas. Sėkmingai atmušęs kamuoliuką, pradeda bėgti per bazes – tikslas nubėgti iki kuo tolesnės bazės, tačiau suspėti iki tol, kol gynyba nugabens kamuoliuką iki bazėje stovinčio gynėjo. Jeigu atmušėjas užima bent vieną bazę, atmušti kamuoliuko stoja kitas atmušėjas. Svarbu tai, jog atmušus kamuoliuką jis paliestų žemę arba gynėjai jo nepagautų iš karto, kol nepalietė žemės. Jeigu atmušus kamuoliuką jis yra pagaunamas nenuleidus ant žemės, atmušėjas pašalinamas iš puolimo.

Atmušėjui užėmus vieną iš bazių, mušti eina kitas žaidėjas. Tuomet viskas vyksta taip pat, tik per bazes bėgti gali jau du žaidėjai. Jeigu atmušus kamuoliuką pirmoje bazėje stovi žaidėjas, jis privalo bėgti tolyn ir atlaisvinti pirmą bazę ką tik kamuoliuką atmušusiam žaidėjui. Jeigu pirma bazė laisva ir žaidėjas stovi antroje arba trečioje bazėje, jis gali bėgti arba nebėgti – priklauso nuo situacijos įvertinimo. Maksimaliai puolime gali būti keturi žaidėjai – trijose bazėse po žaidėją ir vienas atmušėjas.

Puolime žaidžianti komanda tašką gauną tuomet, kai yra apibėgamos visos keturios bazės. Tai nėra būtina padaryti per vieną atmušimą – svarbu tai padaryti iki kol nesibaigia puolimas. O puolimas tęsiasi tol, kol nėra pašalinami trys atmušėjai. Jeigu metikas atlieka keturis blogus metimus (kurie nepataiko į smūgio zoną), puolančiajai komanda suteikiama viena bazė. Smūgio zona yra atmušėjo pažastų ir kelių aukščio bei namų bazės pločio. Jeigu metikas atlieka metimą į smūgio zoną, bet atmušėjas nepataiko arba atmuštas kamuoliukas nuskrieja į užribį, atmušėjui suteikiamas vienas „strike“ – surinkus tris „strike“ atmušėjas pašalinamas iš puolimo. Atmušėjas iš puolimo pašalinamas trimis būdais:

• Gauna tris „strike“;
• Atmušęs kamuoliuką nespėja nubėgti iki pirmos bazės;
• Atmuštas kamuoliukas pagaunamas jam nepalietus žemės.

Bazę užėmę žaidėjai iš puolimo pašalinami šiais atvejais:

• Nespėja nubėgti iki kitos bazės;
• Išbėga iš bazės ir nespėja grįžti, kai kamuoliuką nenusileidusį ant žemės pagauna gynyba;
• Jeigu savo elgesiu trukdo gynėjams perduoti kamuolį;
• Bandydamas išvengti gynėjo prilietimo išbėgo iš tarp bazių esančių koridoriaus;
• Yra paliečiamas stovint ne ant bazės.

Gynyba

Iš viso gynybą sudaro devyni žaidėjai, kurie užima šias pozicijas: metikas, gaudytojas, trijų bazių gynėjai, kairio lauko gynėjas, centrinio lauko gynėjas ir dešinio lauko gynėjas. Gynyboje žaidžiančių žaidėjų tikslas tik vienas – pašalinti tris atmušėjus ir pereiti į puolimą. Dėl šios priežasties metikas užima svarbiausia vaidmenį, kadangi jo vieno tikslūs metimai gali pašalinti atmušėjus ir kitiems gynyboje žaidžiantiems žaidėjams nereikės nieko daryti, tik gaudytojui sugauti visus metiko metamus metimus, kurių neatmuš puolėjas.

Jeigu kamuoliukas buvo atmuštas, gynėjas pirmiausia bando jį pagauti, kol jis nepalietė žemės. Tokiu atveju atmušėjas iš karto pašalinamas iš puolimo. Jeigu kamuoliukas paliečia žemę, tuomet lauko gynėjai stengiasi jį kuo greičiau sugauti ir pasais nugabenti iki bazėje laukiančių gynėjų. Kamuoliuką gali gaudyti ir bazėje esantys gynėjai, tačiau tai daroma tik tokiu atveju, jeigu kamuoliukas yra netoli bazės.

Taškų skaičiavimas

Taškai beisbolo rungtynėse skaičiuojami labai paprastai – už visas apibėgtas bazes suteikiamas 1 taškas. Tačiau, vieno atmušimo metu galima pelnyti ir daugiau taškų, jeigu bazes jau būna užėmę žaidėjai. Pavyzdžiui, jeigu trečioje ir antroje bazėje stovintys žaidėjai spėjo nubėgti iki „namų bazės“, komanda gauna du taškus. Atmušėjui nebūtina apibėgti visų bazių per kartą, jam užtenka užimti bent vieną bazę, kad liktų žaidime.

4 taškai yra maksimalus skaičius, kiek galima gauti per vieną atmušimą. Tiek taškų gaunama tuomet, kai visas tris bazes yra užėmę puolėjai, o atmušus kamuoliuką visi keturi pasiekia „namų bazę“. Beisbole yra populiarus terminas „homerun“ – tai veiksmas, kai kamuoliukas yra atmušamas taip, kad išskrieja iš aikštės. Įprastai jis nusileidžia pas žiūrovus. Tokiu atveju atmušėjas gali visiškai neskubėdamas apeiti visas bazes ir pelnyti tašką.

Jeigu „homerun“ atliekamas tuomet, kai bazėje yra daugiau žaidėjų, pelnoma tiek taškų, kiek buvo žaidėjų bazėse. Jeigu tuo metu buvo vienas žaidėjas bazėje, pelnomi du taškai, kadangi „namų bazę“ pasiekia jau bazėje buvęs žaidėjas ir atmušėjas. Keturi taškai yra daugiausia per „homerun“ – tokiu atveju reikia, kad visas tris bazes būtų užėmę žaidėjai ir kamuoliuką išmušus iš aikštės ribų, visi keturi ramiai pasiekia „namų bazę“.

Jeigu norite sužinoti, kaip žaidžiamos kitos sporto šakos ar stalo žaidimai, čia pasiekiamos smiginio taisyklės, šachmatų taisyklės taip pat ir domino taisyklės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek laiko trunka beisbolo rungtynės?

Beisbolo rungtynėse nėra skaičiuojamas laikas, kadangi kėlinukai žaidžiami tol, kol besiginanti komanda apsigina ir pereina į puolimą. Įprastai beisbolo rungtynės trunka apie 2,5 – 3 valandas.

Kokio svorio yra beisbolo kamuoliukas?

Beisbolo kamuoliukas sveria apie 142 – 157 gramus.

Kaip beisbolo rungtynėse skaičiuojami taškai?

Beisbolo rungtynėse 1 taškas suteikiamas už visas apibėgtas bazes. Vieno kamuoliuko atmušimo metu maksimaliai galima gauti 4 taškus, jeigu „namų bazę“ pasiekia trys bazes užėmę žaidėjai bei atmušėjas.

Kiek žaidėjų dalyvauja beisbolo rungtynėse?

Beisbolo rungtynėse varžosi dvi komandos, kiekvienoje iš jų žaidžia devyni žaidėjai. Iš viso registruoti būna 26 – 28 žaidėjai, priklauso nuo lygos. Treneriui atlikus keitimą, pakeistas žaidėjas į rungtynes grįžti nebegali.

Related Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *