amerikietiškojo futbolo taisyklės NFL statymai 7bet lažybos Super Bowl
Amerikietiškas futbolas

Oficialios amerikietiškojo futbolo taisyklės

Amerikietiškasis futbolas – populiariausia JAV sporto šaka, iš proto vedanti milijonus šios šalies gyventojų. Visgi, Europoje šis sportas sparčiau populiarėti pradėjo tik pastarąjį dešimtmetį. Kviečiame susipažinti, kokios yra amerikietiškojo futbolo taisyklės ir kaip žaidžiamas šis žaidimas.

Svarbios pastabos ir terminai

Amerikietiškojo futbolo taisyklių pagrindus suprasite geriau, jei įsiminsite kelis dalykus:

Amerikietiškame futbole viskas matuojama jardais. 1 jardas = 91,44cm. Paprastinant žaidimo matematiką įprasta apvalinti ir prilyginti vieną jardą 90 centimetrų.

TD – žeminimas (angl. Touchdown) – kamuolio įnešimas į priešininko galinę zoną, taip pelnant taškus.

NFL – Nacionalinė futbolo lyga – pasaulyje pirmaujanti JAV amerikietiškojo futbolo lyga.

NCAA – JAV koledžų sporto asociacija, vienijanti daugelį sporto šakų, taip pat ir studentų amerikietiškąjį futbolą.

Amerikietiškojo futbolo taisyklės: aikštė

Amerikietiškasis futbolas žaidžiamas 120 jardų (apie 110 metrų) ilgio bei 53,3 jardų (apie 49m.) pločio aikštėje. Įprastai aikštelė kas 10 jardų sužymėta linijomis, kurios padeda orientuotis žaidėjams. Kiekviename aikštės gale yra po 10 jardų pločio žeminimo (angl. Touchdown, TD) zoną. Tarp šių TD zonų yra 100 jardų atstumas. Ant kiekvienos TD zonos galinės linijos stovi vartai.

Amerikietiškojo futbolo žaidėjai

Įprastai aikštelėje vienu metu kiekviena komanda turi po 11 žaidėjų. Egzistuoja ir sumažintas žaidimo variantas, kuomet kiekvienai komandai aikštėje atstovauja po 9 žaidėjus. Puolime ir gynyboje dažniausiai žaidžia kiti žaidėjai, be to papildomas sąstatas į aikštelę išbėga specialiosiose situacijose. Todėl norėdama žaisti pilnavertį futbolą komanda rungtynėse turi turėti bent 30 žaidėjų, o NFL ekipos kiekvienoms rungtynėms registruoja po 53 žaidėjus.

Žaidimo trukmė

Amerikietiškojo futbolo taisyklės nustato, kad rungtynės trunka 4 kėlinukus po 15 minučių (grynojo žaidimo laiko). Po dviejų kėlinukų būna 15 minučių pertrauka. Europoje dažnai žaidžiama ir 4×12 min formatu. Ketvirtojo kėlinuko pabaigoje pirmaujanti komanda tampa rungtynių nugalėtoja. Jei po 4 kėlinukų rezultatas lygus – žaidžiamas 10 minučių pratęsimas. Kai kuriais atvejais varžybų formatas leidžia rungtynėms baigtis lygiosiomis.

Rungtynių pradžia

Rungtynių pradžioje teisėjai atlieka monetos metimą. Namų komanda renkasi – herbas ar skaičius. Monetos metimą laimėjusi komanda gali pasirinkti: pradės rungtynes puldama ar besigindama. Komanda, kuri rungtynių pradžioje ginasi, trečią kėlinuką pradeda puldama, todėl dažniausiai monetos metimą rungtynių pradžioje laimėjusi komanda renkasi gynybą.

Išspyrimai ir grąžinimai

Rungtynių pradžioje (o taip pat 3 kėlinuko pradžioje arba po pelnytų taškų) viena komanda išspiria kamuolį gilyn į priešininkų aikštelės pusę (angl. kickoff). Išspirianti komanda aikštelėje išsidėsto tiesia linija, kurios centre – spiriantysis smūgiuoja kamuolį. Žaidėjai negali pajudėti iš savo vietų, kol kamuolys nebus paliestas.

Išspyrimą priimanti komanda gali dalį žaidėjų palikti aikštės gilumoje. Bet kuris kamuolį pagavęs šios komandos žaidėjas gali mėginti jį grąžinti, bėgdamas į išspiriančios komandos aikštės pusę. Kai jis sustabdomas, tiksliai nuo tos vietos ši ekipa pradeda savo puolimą.

Jei išspiriant kamuolį jis nuskrieja į oponento galinę zoną, teisėjai fiksuoja perspyrimą ir puolimas prasideda nuo 20 jardų linijos puolančios komandos aikštės pusėje.

Keturi bandymai

Turbūt svarbiausia amerikietiškojo futbolo mechanikos dalis yra keturių bandymų, angliškai vadinamų downs, sistema. Puolanti komanda turi 4 bandymus, per kuriuos privalo kamuolį perstumti bent 10 jardų link oponentų galinės linijos.

Jei per keturis bandymus to padaryti nepavyksta, oponentai perima kamuolį ir pradeda puolimą nuo tos vietos, kur varžovai buvo sustabdyti.

Jei bet kuriuo iš keturių bandymų kamuolys peržengia puolimo atkarpos pradžioje numatytą tikslo liniją (esančią už 10 jardų nuo starto linijos pirmojo bandymo metu), puolančiai komandai skiriami nauji keturi bandymai bei nauja tikslo linija, esanti už 10 jardų nuo pirmojo bandymo starto linijos.

Keturių bandymų metu tikslo linija nesikeičia (nebent ji pasiekiama bet kuriuo bandymu). Jei pirmojo bandymo metu puolanti komanda perstumia kamuolį į priekį 2 jardus, tai antruoju bandymu jiems liks įveikti 8 jardus ir t.t. Taigi, 10 jardų iki tikslo linijos puolanti komanda gali įveikti mažesnėmis atkarpomis per kelis bandymus.

Siekiant aiškumo amerikietiškojo futbolo terminologijoje vartojami trumpi atakos fazės apibūdinimai. Pavyzdžiui: 1st & 10 – pirmasis bandymas ir 10 jardų iki tikslo linijos; 2nd and 5 – antrasis bandymas ir 5 jardai iki tikslo linijos; ir t.t.

Jei bet kurio bandymo metu puolanti komanda su kamuoliu peržengia tikslo liniją, skiriami nauji 4 bandymai ir nauja tikslo linija už 10 jardų nuo vietos, kur kamuolys buvo sustabdytas.

Ketvirtasis bandymas, puntinimas ir aikštės įvarčiai

Nors puolanti komanda 10 jardų įveikimui turi keturis bandymus, įprastai tai bandoma padaryti tik per pirmus 3 bandymus. Jei per juos pasiekti tikslo linijos nepavyksta ketvirtuoju bandymu puolanti komanda dažniausiai nebebando progresuoti su kamuoliu, nes tai sukelia per didelę riziką.

Jei komanda nusprendžia ketvirtuoju bandymu toliau tęsti įprastą puolimą (bandyti judėti su kamuoliu į priekį) ir pasiekti tikslo linijos nepavyksta, tuomet oponentai perima kamuolį būtent toje aikštės vietoje, kur sustabdė varžovus.

Siekiant to išvengti ketvirtuoju bandymu paprastai pasirenkamos kitos puolimo opcijos – puntinimas arba bandymas mušti aikštės įvartį.

Aikštės įvartis (angl. Field goal, FG) – ant žemės pastatyto kamuolio spyrimas, siekiant pataikyti į priešininko TD zonos gilumoje esančius vartus. Jei spyris sėkmingas – įvartį pelniusi komanda gauna 3 taškus. Nesėkmės atveju besiginanti komanda gauna teisę pradėti savo puolimą nuo tos pačios aikštės vietos (tik kita kryptimi).

Jei puolanti komanda po trijų nesėkmingų bandymų yra savo aiktelės pusėje ar apie aikštelės vidurį, dažniausiai pasirenkamas puntinimas – kamuolio išspyrimas į varžovo aiktės pusės gilumą, taip atsisakant teisės pratęsti puolimą ir pelnyti taškus, tačiau nustumiant oponentų puolimo pradžios vietą tolyn nuo savo galinės zonos. Puntinimo taisyklės gan panašios į išspyrimo (angl. kickoff) taisykles, tik skiriasi komandų išsidėstymai, o kamuolys išspiriamas pagavus jį ir laikant rankose, o ne pastačius ant žemės.

Po puntinimo besiginanti komanda taip pat turi šansą pamėginti grąžinti kamuolį link oponentų galinės linijos. Kuo sėkmingesnis grąžinimas, tuo geresnę aikštės padėtį turi šios komandos puolimas.

Amerikietiškojo futbolo atakų būdai

Puolanti komanda kamuolio progresą gali bandyti atlikti dviem būdais – bėgimu arba perdavimu.

Bėgimas, dar vadinamas kamuolio nešimu, yra atakos tipas, kuomet derinio pradžioje kamuolys paduodamas bėgančiam žaidėjui (dažniausiai tai bus Running Back pozicijos žaidėjas, lietuviškai vadinamas bėgančiuoju) ir jis mėgina su kamuoliu prasiveržti kuo giliau link varžovų galinės linijos. Bėgančiajam “skyles” gynyboje stengiasi atidaryti jo komandos puolimo linija bei kitų pozicijų žaidėjai. Gynėjams sustabdžius bėgantį su kamuoliu žaidėją puolimas pratęsiamas tiksliai nuo tos vietos, kur jis buvo sustabdytas.

Antrasis puolimo būdas – perdavimas. Amerikietiškame futbole kiekvienoje puolimo atkarpoje (kiekviename bandyme) leidžiamas vienas perdavimas į priekį. Toks perdavimas privalo būti atliktas iš už starto linijos – ją peržengęs žaidėjas nebegali atlikti perdavimo į priekį. Perdavimą į priekį dažniausiai atlieka įžaidėjas (angl. Quarterback; QB). Paprastai jis stengiasi numesti kamuolį vienam iš komandos gaudytojų (angl. Wide Receiver, WR). Aikštelėje vienu metu būna iki keturių gaudytojų, kiekvienas kurių bėga iš anksto visiškai tiksliai numatytą ir sutartą maršrutą (angl. route), kurio pabaigoje atsisuka, tikėdamas pagauti atskriejusį kamuolį.

Jei puolanti komanda atlieka nesėkmingą perdavimą – t.y., kamuolys nepagaunamas ir nukrenta ant žemės. Puolanti komanda kitą bandymą pradeda iš tos pačios vietos kaip ir praėjusį. T.y. bandymo starto linija nejuda nei į priekį, nei atgal.

Amerikietiškojo futbolo taisyklės nurodo, kad perdavimų atgal kiekis neribojamas, bet toks puolimo elementas pasirenkamas itin retai, kadangi atgal perduodam kamuoliui nukritus ant žemės jį gali perimti besiginanti komanda ir puolimas nutrūksta.

Taškų pelnymo būdai

Pagrindinis puolančios komandos tikslas – atlikti žeminimą (angl. Touchdown, TD). TD pelnomas, kai bet kuris puolančios komandos žaidėjas su kamuoliu įžengia į oponentų galinę zoną. Už TD skiriami 6 taškai.

Pelniusi TD komanda gauna teisė papildomai pelnyti 1 arba 2 taškus. Ji gali pasirinkti tarp papildomo 1 taško pelnymo spyriu arba 2 taškų konversijos.

1 taško bandymas atliekamas spiriant kamuolį iš 28 jardų atstumo iki vartų. Tokio bandymo atveju taisyklės beveik identiškos aikštės įvarčio situacijai, bet net ir nesėkmės atveju TD pelniusi komanda atlieka kamuolio išspyrimą (angl. kickoff).

2 taškų konversiją (angl. 2-point conversion) pasirinkusi komanda gauna teisę vienam bandymui darsyk įnešti kamuolį į priešininkų galinę zoną, pradėjusi nuo 2 jardų linijos. Jei šis bandymas sėkmingas – komanda pelno 2 papildomus taškus. Nesėkmės atveju taip pat atliekamas kamuolio išspyrimas.

Kitą taškų pelnymo būdą – aikštės įvartį – jau aprašėme kiek anksčiau. Taiklus aikštės įvartis puolančiai komandai uždirba 3 taškus. Jį pelniusi komanda po to atlieka išspyrimą.

Trečias ir rečiausiai pasitaikantis taškų pelnymo būdas – Apsisaugojimas (angl. safety). Tai situacija, kuomet puolanti komanda yra užspaudžiama savo galinėje zonoje. Jei puolančios komandos žaidėjas su kamuoliu sustabdomas savo galinėje zonoje – skelbiamas apsisaugojimas. Tokiu atveju 2 taškus pelno komanda, kuri gynėsi. Be to, puolusi komanda turi atlikti išspyrimą ir 2 taškus pelniusi komanda iškart turi šansą pradėti naują puolimo atkarpą.

Kamuolio perėmimai

Be apsisaugojimo gynėjai gali pelnyti taškus ir įprastu būdu – įnešdami TD. Bet tai jie gali padaryti tik perėmusi kamuolį. Be abejo, ne kiekvienas kamuolio perėmimas baigiasi pelnytais taškais.

Perimti kamuolį gynėjai gali dviem būdais. Jei puolančios komandos žaidėjui išmušamas kamuolys iki jam nugriūnant (nugriuvimas fiksuojamas, kai žemę paliečia kamuolį turinčio žaidėjo kelis, alkūnė, sėdmenys ar nugara), toks kamuolys laikomas gyvu ir jį pakelti bei nešti pirmyn gali bet kurios komandos žaidėjas. Toks kamuolio pametimas vadinamas fumblu (angl. fumble).

Jei fumblintą kamuolį pirmasis pagriebia gynybos žaidėjas, jį sustabdžius komandos puolimas gauna šansą būtent nuo šios vietos pradėti savo naują ataką, o prieš tai puolusi komanda yra priversta gintis.

Kamuolį galima perimti ir po perdavimų į priekį. Į priekį mestas kamuolys gali būti pagautas bet kurios komandos žaidėjo, kol nepaliečia žemės. Jei perdavimą pagauna gynėjas, jis gali stengtis bėgti link priešininkų TD zonos. Toks gynėjo kamuolio perėmimas angliškai vadinamas interception. Jei kamuolį perėmęs gynėjas sustabdomas, jo komanda nuo tos vietos pradeda savo ataką.

Jei puolanti komanda nusprendžia atlikti perdavimą atgal, tokiu atveju nepagautas net ir ant žemės nukritęs kamuolys laikomas gyvu ir jį pakelti bei taip užsitikrinti savo komandai tolimesnį puolimą gali bet kurios komandos žaidėjai.

Laiko stabdymai ir rikiavimosi trukmė

Amerikietiškojo futbolo taisyklės išsiskiria svarbiu taktiniu akcentu – laiko stabdymu. Skirtingos situacijos lemia, kad teisėjai arba stabdo rungtynių laiką, arba leidžia jam eiti.

Jei puolančios komandos žaidėjas su kamuoliu sustabdomas aikštelės ribose, laikas nestabdomas ir eina, kol komandos rikiuojasi naujam bandymui.

Jei puolančios komandos žaidėjas su kamuoliu išbėga arba yra išstumiamas už šoninės linijos, laikas stabdomas ir puolimas pratęsiamas nuo tos vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją.

Jei puolanti komanda atlieka nesėkmingą perdavimą į priekį – t.y., kamuolys nepagaunamas ir nukrenta ant žemės, laikas stabdomas.

Puolanti komanda turi išsirikiuoti ir pradėti naują bandymą daugiausiai per 40 sekundžių, nepriklausomai nuo to, ar laikas stabdomas, ar ne. Po pražangų teisėjai duoda signalą, po kurio puolanti komanda turi 25 sekundes išsidėstyti ir pradėti bandymą.

Pražangos

Amerikietiškas futbolas ne veltui kartais yra vadimas organizuotu chaosu. Visam procesui suvaldyti yra gausybė smulkių taisyklių ir teisėjai stebi, kaip jų laikomasi. Pamatę bet kokį taisyklių pažeidimą teisėjai fiksuoja pražangą ir skirią baudą.

Baudos skiriamos prarandant jardus. Po bet kurios pražangos į vieną arba į kitą pusę perstumiama atakos starto linija, o tikslo linija lieka toje pačioje vietoje.

Pavyzdžiui, iš 10 jardų atstumo atakavusi, tačiau 5 baudos jardus gavusi komanda kitą bandymą pradės jau būdama už 15 jardų nuo tikslo linijos. Analogiškai viskas veikia ir prasižengus besiginančiai komandai. Jei gynėjai prasižengė, kai priešininkas puolė iš 10 jardų atstumo, tai paskyrus 5 bandos jardus puolėjai kitą bandymą pradės būdami už 5 jardų nuo tikslo linijos.

Jei pražanga skiriama besiginančiai komandai ir baudos jardai puolančiai komandai padeda pasiekti ar peržengti tikslo liniją, skiriami nauji keturi bandymai ir nauja tikslo linija 10 jardų atstumu nuo starto linijos.

Amerikietiškojo futbolo taisyklės nurodo, kad už pražangas skiriamos trijų tipų atstumo nuobaudos. Už įvairias smulkias pražangas (pavyzdžiui, už falšstartą) yra skiriama 5 jardų bauda. Už vidutinio sunkumo pražangas (pavyzdžiui, už kamuolio neturinčio priešininko laikymą) skiriama 10 jardų bauda. O už grubiausias pražangas (pavyzdžiui, kabinimąsi už priešininko veido kaukės ar grubų, nesportinį elgesį) skiriama 15 jardų bauda.

NFL taip pat būna ir fiksuotos vietos pražangos (angl. Spot Foul), kuomet žaidimas pratęsiamas tiksliai nuo tos vietos, kur buvo fiksuota pražanga. Tačiau NCAA ar Europoje fiksuotos vietos pražangų nėra ir jos keičiamos įprastomis atstumo nuobaudomis.

Dažniausiai po pražangos (nesvarbu – savos ar priešininkų) puolanti komanda gauna teisę kartoti tą patį bandymą (iš keturių). Yra kelios išimtys, kuomet pražangą gavusi puolanti komanda praranda bandymą. T.y., jei tokia pražanga buvo skirta antrojo bandymo metu, tai puolanti komanda ne tik gaus jardų nuobaudą, bet ir pratęs ataką jau trečiuoju bandymu.

Jeigu norite sužinoti, kaip žaidžiamos kitos sporto šakos ar stalo žaidimai, čia pasiekiamos smiginio taisyklės, šachmatų taisyklės, salės ir paplūdimio tinklinio taisyklės, šaškių žaidimo taisyklės, futbolo taisyklės, padelio taisyklės taip pat ir domino taisyklės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kam amerikietiškame futbole reikalingos apsaugos?

Amerikietiškojo futbolo žaidėjai dėvi specialius šalmus bei pečių apsaugas. Lyginant su daugeliu kitų sportinių žaidimų amerikietiškame futbole leistino kontakto jėga yra gerokai didesnė, tad apsaugos yra būtinos užtikrinant žaidėjų saugumą. Neretai galima išgirsti amerikietiškojo futbolo ir regbio lyginimą. Mokslininkai apskaičiavo, kad vidutinė kontaktinio smūgio jėga amerikietiškame futbole regbio kontaktą viršija 4 kartus.

Kiek yra profesionalių amerikietiškojo futbolo lygų?

Visiškai profesionalios amerikietiškojo futbolo lygos yra tik JAV ir Kanadoje. Pagrindinė šio sporto lyga NFL yra populiariausia JAV sporto lyga, sutraukianti dešimtis, o kartais ir šimtus milijonų TV žiūrovų bei užpildanti 60-80 tūkstančių talpinančius stadionus. Kanados lygoje (CFL) praktikuojamos specifinės amerikietiškojo futbolo taisyklės, bet ši lyga taip pat yra profesionali. JAV egzistuoja įvairios mažesnės amerikietiškojo futbolo lygos, tačiau jos sulaukia gerokai mažiau dėmesio už NFL.

Nors to negalima vadinti profesionalia lyga, ypač daug dėmesio gauna ir JAV studentų amerikietiškojo futbolo pirmenybės NCAA. Šios lygos stadionai dažnai yra net didesni nei NFL komandų.

Europoje visos amerikietiškojo futbolo lygos yra mėgėjiškos arba pusiau profesionalios. Atlygį už žaidimą gauna tik mažuma žaidėjų. Pajėgiausia amerikietiškojo futbolo lyga Europoje yra Vokietijoje. Šis sportas taip pat populiarus ir Didžiojoje Britanijoje, daugelyje pietų Europos šalių. Galingais amerikietiškojo futbolo klubais ir pajėgiomis lygomis gali pasigirti ir Lenkija. Gilias šio sporto tradicijas turi ir rytų Europos šalys – Baltarusija, Ukraina ir Rusija.

Ar Lietuvoje yra žaidžiamas amerikietiškasis futbolas?

Dar praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje Lietuvoje buvo bandymų sukurti amerikietiškojo futbolo komandą, tačiau iniciatyvos gan greitai užgeso ir prireikė daugiau nei dviejų dešimtmečių, kol šis sportas grįžo.

2016 metų pavasarį Vilniuje buvo įkurta pirmoji šio sporto komanda Vilnius Iron Wolves, o po pusmečio įsikūrė ir Kaunas Dukes ekipa. Šios dvi komandos gyvuoja iki šiol ir nuolat varžosi įvairiose regioninėse lygose, kuriose kaunasi su varžovais iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos.

Related Posts

5 thoughts on “Oficialios amerikietiškojo futbolo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *